Zwornik


     
  Uczelniane Zespoły Naukowo – Usługowe to wyspecjalizowane grupy wysoko kwalifikowanych pracowników i studentów, które pod kierunkiem pracowników naukowych i mistrzów rzemiosła artystycznego wykonują na zamówienie usługi z wybranych dziedzin konserwacji zabytków. Renowacja elementów i detali drewnianej stolarki architektonicznej, ozdobne elementy okien, drzwi, bram wejściowych, pełna restauracja polegająca na opracowaniu programów konserwatorskich przy udziale specjalistów i konserwatorów dzieł sztuki.
  • Prace restauratorskie przy stropach monochromatycznych – wzmacnianie konstrukcji zdejmowanie przemalowań, impregnacje, zakładanie warstw estetycznych.
  • Prace restauratorskie w zakresie polichromii architektonicznych – elewacje i wnętrza budowli zabytkowych.
  • Prace sztukatorskie elewacji obiektów zabytkowych, jak też i prace związane z wystrojem wnętrz przy użyciu najwyższej jakości elementów sztukatorskich, jak listwy, fryzy, narożniki, konsole, rozety, kolumny, pilasty, ozdoby kominków, figurki itp.
  • Prace restauratorskie w zakresie detalu obejmujące kowalstwo artystyczne, uzupełnianie ubytków krat, balustrad i innych metalowych detali wystroju architektonicznego, zdejmowanie przemalowań i warstw wtórnych, zabiegi zabezpieczające powłoki metalowe.

Nasza uczelnia zatrudnia wybitnych uczonych i wybitnych (światowej sławy) mistrzów rzemiosła artystycznego


 Prof. Janusz Kucharski Kierował Zespołem przy

- restauracji i konserwacji rzeźb barokowych na budynku Marstall Sansouci w Poczdamie.
- Rzeźba Chrystusa Króla na Kolumnie Tysiąclecia przy Katedrze we Wrocławiu'
- Pomniki Jana Pawła II w brązie w Legnicy, w Rawiczu i w Złotoryi.

 

 

 


 Ryszard Mazur – Mistrz Rzemiosła Artystycznego w zakresie kowalstwa.
- Wygrał światowy konkurs i jego nagrodzona rzeźba znajduje się w Farenham pod Londynem.
- Rzeźba – balustrada w Brukseli – Belgia.
- Wrota zwieńczone ornamentem przedstawiającym Jezusa z uczniami na morzu Pl. Katedralny 9 we Wrocławiu.
- Latarnie na Wrocławskim Rynku i na Pl. Solnym

  Ludomir Domański – Mistrz Rzemiosła Artystycznego w zakresie pozłotnictwa.
Do ważniejszych dzieł artystycznych należą:
- Restauracja ołtarz w Kościele N.M.P. W Tuchowie (Małopolskie).
- Restauracja prospektu organowego w Kościele N.M.P. W Lublinie.
 Restauracja prospektu organowego w Kościele Protestanckim w Wałbrzychu.
 Restauracja prospektu organowego w Kościele św. Michała w Mieroszowie (Diecezja Świdnicka).
 Restauracja prospektu organowego w Kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.

   
 Andrzej Samborski – Mistrz Rzemiosła Artystycznego w zakresie kowalstwa, do najwybitniejszych dzieł tego artysty nalezą:
- kraty okienne w budynku Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu,
- balustrady i wystrój klatek schodowych w operze Wrocławskiej,
- fotel – rekwizyt do sztuki w Teatrze Telewizji w reżyserii J.J. Kolskiego,
- stylowe napisy na wysięgnikach do obiektów w Międzynarodowym Ośrodku Spotkań Polsko – Niemieckich w Krzyżowej (Dolnośląskie).

          


Uczelniane Zespoły
Naukowo – Usługowe
„Zwornik"
otrzymały szereg podziękowań i gratulacji za szczególnie wzorowe wykonanie prac konserwatorskich.

  Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła ks. Krzysztof Cebula napisał m.in.

... „Przy komisyjnym odbiorze prac konserwatorskich stwierdzono, iż pracownicy i studenci Waszej Uczelni wykazali się wysokim kunsztem oraz znawstwem sztuki renowacji zabytkowych elementów architektonicznych."

 

 

 


 Po renowacji nastąpiło poświęcenie organów przez Ks. Biskupa Ignacego Deca, który z tej okazji napisał:
... „Mam okazję, by pogratulować Panu Kanclerzowi powołania we Wrocławiu pierwszej w Polsce Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania oraz jej pierwszych osiągnięć i sukcesów. Życzę, by Szkoła nadal cieszyła się dużym powodzeniem wśród studentów a jej absolwenci, by dobrą i rzetelną pracą, rozsławiali jej imię."
                                           Ignacy Dec
                                    Biskup Świdnicki

Również listownie szczególne podziękowanie i słowa uznania dla profesorów i studentów naszej uczelni wyraził proboszcz Parafii św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej ks. Edward Postawa.
O praktykach studenckich na obiektach sakralnych pisał „Gość Niedzielny".
O pracach badawczych w archiwach Niemieckich pisała „Mała Firma".

 

 

 

viagra