Wykładowcy


prof. dr hab. Andrzej GRODZICKI
prof. dr hab. Piotr GUNIA
prof. dr hab. Julia JEZIERSKA
prof. dr hab. Janusz KUCHARSKI
prof. zw. dr hab. Michał SACHANBIŃSKI

dr Zbigniew BURSKI
dr Andrzej DĄBROWSKI
dr Anna PTAK-GUSIN
dr Roman MICHALIK
dr Małgorzata NAJWER-JACOBSON
dr Jan ŻELBROMSKI
dr Robert GIRULSKI


mgr Dorota KUBICA
mgr Jolanta MAROSIK
mgr Jolanta OTWINOWSKA
mgr Monika SIKORA
mgr arch. Krzysztof WARTENBER
mgr Katarzyna ZIĘBA
mgr Jan ŻYSZKOWSKI
Mistrz Rzem. Art. Ludomir DOMAŃSKI
mgr Katarzyna CIEŚLAK