Struktura uczelni

Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest:

Wydział Rzemiosł Artystycznych.

W ramach tego wydziału funkcjonują:

 

Zakład Zabytkoznawstwa i Historii Sztuki

 

 

Pracownia Rzeźby i Konserwacji Kamienia (kier. prof. dr hab. Janusz Kucharski)/  

Pracownia Chemii Konserwatorskiej (kier. dr Zbigniew Burski).  

Pracownia Rysunku Odręcznego i Sztukaterii (kier. mgr Jolanta Otwinowska).  

Pracownia Jubilerstwa i Konserwacji Metalu (kier. mgr Katarzyna Zięba).  

Pracownia Fotografii i Fotogrametrii (kier. mgr Jan Żyszkowski).  

Pracownia Pozłotnictwa (kier. Mistrz rzemiosł artystycznych Ludomir Domański).

 

Zakład Gemmologii, Mineralogii i Petrografii  

Kierownik: dr Roman Michalik   

 

Pracownia Szlifowania Kamieni Jubilerskich (kier. mgr Jacek Bogdański). 

Pracownia Gemmologii (kier. prof. dr hab. Michał Sachanbiński). 

Pracownia Komputerowa (kier. dr Jakub Kierczak)

 

Biblioteka  

Kierownik: mgr kustosz dyplomowany Jadwiga Grzegorczyk.

 

 

 

 

 

viagra