Rekrutacja

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania ogłasza  nabór  

na semestr zimowy

w roku akademickim 2015/2016

na kierunek Ochrona Dóbr Kultury
na specjalności:

  • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEł SZTUKI
  • JUBILERSTWO I RZECZOZNAWSTWO KAMIENI SZLACHETNYCH

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są osobiście, pocztą na adres szkoły, na podstawie formularza zgłoszeniowego
DO DNIA  30.09.2015r.
 

Sekretariat czynny:
w dniach 13.07.2014 - 14.08.2014 od godz. 11:00 do 13:00

tel. (071) 791-77-22
fax (071) 322-33-03

 

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na studia
Skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy


Miesięczne opłaty za studia dla specjalności :

 
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych


(płatne przez 12 miesięcy od października  do września):
650 zł miesięcznie


Opłata rekrutacyjna  400 zł

 

NUMER KONTA BANKOWEGO

BPS II O/WROCŁAW:
48 1930 1190 2013 1336 5297 0001