Władze Uczelni

Rektor

Prof. zw. dr hab. Michał Sachanbiński

Kanclerz

Jan Lech Zioberski

Dziekan Wydziału Rzemiosł Artystycznych

dr Jan Żelbromski

Opiekun specjalności Restauracja Dzieł Rzemiosła Artystycznego