Ochrona Dóbr Kultury

  

Studia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury umożliwiają zdobycie kwalifikacji i umiejętności na poziomie wyższej szkoły zawodowej w zakresie rekonstrukcji, renowacji i restauracji przedmiotów z dziedziny rzemiosła artystycznego, sztuki użytkowej, zarówno obiektów ruchomych jak i stanowiących trwałą budowlę lub jej część. Studia gwarantują wykształcenie techniczne w oparciu o ministerialny program z ukierunkowaniem technologicznym na konserwacje zabytkowych obiektów, dzieł rzemiosła artystycznego oraz rzeczoznawstwa kamieni szlachetnych, jubilerstwo.
 
Dlaczego warto studiować na naszej uczelni
 
  • Studenci zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie renowacji dzieł sztuki, jubilerstwa i rzeczoznawstwa kamieni szlachetnych.
  • Zajęcia prowadzą autorytety w dziedzinie sztuki, jubilerstwa i kamieni szlachetnych.
  • Zajęcia odbywają się w pracowniach i prowadzone są przez kadrę własną Uczelni, wykładowców z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz specjalistów i praktyków, działających w dziedzinach rzemiosła artystycznego i gemmologii.
  • Uczelnia udostępnia swoim studentom bogatą ofertę praktyk w renomowanych firmach i pracowniach.
  • Uczelnia oferuje także swoim studentom praktyki zagraniczne w: Niemczech, Anglii, Hiszpanii.
  • Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy zawodowej w projektowaniu, odtwarzaniu, renowacji i restauracji przedmiotów z dziedziny rzemiosła artystycznego oraz w zakresie jubilerstwa i rzeczoznawstwa kamieni szlachetnych.